Erasmiaans Gymnasium

Vrijdagmorgen 15 april was ik terug op mijn oude school in Rotterdam. Daar kon ik destijds iets leren op mijn 16e en nu ook nog op mijn 66e. In haar Visie – Erasmiaans Gymnasium zegt de school in de lijn van Erasmus meer doen te willen doen dan opleiden voor een diploma om hele mensen te vormen. Hoe doen ze dat en wat komt ervan terecht? Ik spreek met rector Bouwien Bovenberg en ook met twee klassen in de mentorlessen van twee andere oud-Erasmianen Joris Dane (4A) en Christo Hulst (5D).

Brugklassers van het Erasmiaans gaan allemaal naar hun oude basisschool om iets te vertellen over het gymnasium en zijn naamgever. Niet alles daarvan blijkt na een aantal jaren te zijn blijven hangen, maar ze hadden allemaal nog wel wat paraat en ook belangstelling om meer over Erasmus te horen. Als ik voor mijzelf spreek, zou ik zeggen dat dat minder was toen ik op school zat. Enkele vermeldenswaardige opmerkingen:

  • Gek eigenlijk dat Rotterdam een gymnasium, een universiteit en een brug naar Erasmus noemt. Wat hebben Erasmus en Rotterdam met elkaar?
  • Ik wist niet dat er zoveel scholen in Europa naar Erasmus heten. Waarom zouden ze een school naar hem noemen?
  • Hij was beter in Latijn dan ik. En hij heeft zich daarin dood gewerkt.
  • Hij streefde altijd naar vrede, maar tijdens z’n leven gebeurde er iets dat leidde tot veel strijd. “O ja, de Franse revolutie”.
  • Als mensen met zijn ideeën het risico liepen verbrand te worden, hoe is hij dan overleden.

Bedankt dat ik langs kon komen in deze voor scholen altijd drukke tijd. De laatste lesdag van de zesde klas werd gevierd met een examenstunt terwijl ik er rond liep. En na corona hebben scholen toch al genoeg extra te doen. Fijn dat er ook tijd was om mij wat bij te leren.

Erasmus’ geest concreet

Ook in de lerarenkamer hoorde ik dat docenten op het Erasmiaans in lessen en vergaderingen handelen in en verwijzen naar de geest van Erasmus. Dat is vaak niet gemakkelijk concreet te maken, bijvoorbeeld zijn afkeer van hypocrisie. Ik trof het dat ik nog het staartje van een les over excessief politiegeweld in de VS meekreeg. Dat leidde tot een gesprek met de klas:

  • Wat zou Erasmus vinden van zulke geweldadig optreden?
  • Dat zou hij zeker afkeuren.
  • Maar de politie heeft toch niet voor niets het recht geweld te gebruiken?!
  • Inderdaad hebben ze dat, maar dat recht hebben ze gekregen om mensen te kunnen beschermen.
  • Erasmus vond ook altijd dat je regels niet moet toepassen omdat ze er zijn maar om een beter doel te bereiken.

1 reactie / Voeg je reactie hieronder toe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *