Haast je langzaam

“Haast je langzaam” is de titel van een tentoonstelling in het Erasmushuis in Brussel, Anderlecht. Het is een klassieke wijsheid, die Erasmus met instemming opnam in zijn Adagia. En nog steeds vinden we het een waardevol advies, blijkt uit de unanieme uitslag van een – te klein en niet representatief – peilinkje op LinkedIn. Maar…