Blog

15 miljoen Erasmianen

“Sinds het begin van het Erasmusprogramma namen 15 miljoen Europeanen daaraan deel” vertelt Michael Teutsch mij in zijn kantoor in Brussel. Met zijn eenheid is Teutsch verantwoordelijk voor de coördinatie van Erasmus+, dat wil zeggen het aansturen van de nationale Erasmusagentschappen bij de uitvoering van dit uitwisselingsprogramma voor studenten en docenten binnen het Europese hoger…

Erasmus over vrijheid en verantwoordelijkheid

Bij leiderschap lijkt steeds meer toezicht en transparantie te horen. In feite dus bij voorbaat wantrouwen. Lees mijn artikel in Amphora (*), waarin ik betoog dat dat wantrouwen voortkomt uit eeuwenoude theologische ideeën over de onvrije wil. Erasmus dacht anders over leiderschap en vertrouwen, en hij zocht de balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. (*) kwartaalblad…

Erasmiaanse Kerstwensen

“Waarom fiets je zulke einden, ook door kou en regen, en spreek je dan mensen aan bij scholen waar de naam ‘Erasmus’ bij de deur staat?” Wel, de gedachte achter het fietsen was vooral om het lichaam lenig te houden, maar gaandeweg leerde ik daardoor niet alleen de bestemming te waarderen, maar ook de reis…

Erasmusweek in Rotterdam

Erasmus werd geboren op 28 oktober 1469 (of wellicht 1466 of 1467?) in Rotterdam. Die geboortedag is elk jaar aanleiding voor allerlei Rotterdamse instellingen, die zich met Erasmus verbonden voelen, om samen een Erasmusweek te organiseren. Ik reed erheen op vrijdag 27 oktober en fietste Erasmus’ geboortedag zelf ‘s avonds weer terug. Op 27 oktober…

Veelzijdig, kosmopolitisch, menselijk: Erasmus in Viersen

Het Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Viersen is heel helder over de achtergrond van de vernoeming naar Erasmus en heeft tevens Erasmus’ ideeën vertaald naar drie kernbegrippen: vielseitig, weltoffen, menschlich (veelzijdig, kosmopolitisch, menselijk). Mevr. Sonntag ontvangt mij en legt uit dat aan deze drie waarden werkgroepen binnen de school gekoppeld zijn om daaraan inhoud te geven. De school…

Alan Smith en het ERASMUS-programma

“Erasmus’ naam zal nooit verloren gaan” zei Erasmus’ Engelse vriend John Colet. Een andere Engelsman, Alan Smith, heeft heel veel bijgedragen aan de bekendheid van de naam Erasmus in onze tijd, zeker binnen het Europese onderwijs. Alan Smith, Brit door geboorte en Duitser door keuze en huwelijk, is oud-EU-ambtenaar; voordien was hij directeur van het…

Wat heeft de AfD met Erasmus van doen?!

Bij al mijn gesprekken in Duitsland over Erasmus kwam op een zeker ogenblik met enige ergernis de Desiderius-Erasmus-Stiftung ter sprake. Dit is de politieke stichting van de Alternative für Deutschland (AfD), een betrekkelijk nieuwe politieke partij in Duitsland, die inmiddels in de Bondsdag en in de meeste deelstaatparlementen vertegenwoordigd is. Deze AfD staat een radicale,…

Haast je langzaam

“Haast je langzaam” is de titel van een tentoonstelling in het Erasmushuis in Brussel, Anderlecht. Het is een klassieke wijsheid, die Erasmus met instemming opnam in zijn Adagia. En nog steeds vinden we het een waardevol advies, blijkt uit de unanieme uitslag van een – te klein en niet representatief – peilinkje op LinkedIn. Maar…

Vakantiereizen

“Hoe knap je geestelijk op van vakantie?” vroeg columnist en managementgoeroe Ben Tiggelaar zich onlangs af in de NRC. Erasmus zou die vraag niet begrijpen, want “wat is dat, vakantie?”; hij werkte altijd door. Maar Tiggelaar komt met adviezen van de Duitse ‘Erholungsforscherin’ Sabine Sonnentag, die bijvoorbeeld uitlegt dat verplichte activiteiten niet bevorderlijk zijn voor…